Case Empower


Case Empower

Empower on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa kehittämällä digitaalisia alustoja ja ratkaisuja. Empower työllistää n. 1 700 henkeä, liikevaihto noin 245M€.

Haaste

  • Empowerin eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmät olivat  pitkään tehneet töitä kiihtyvässä tahdissa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
  • Yritys halusi tukea ihmisten palautumista ja antaa välineet oman energiatason ylläpitoon ja kehitykseen.

Tavoite

  • Lisätä energisyyttä ja parantaa vireystilaa
  • Antaa eväät palautumiseen stressin vähentämiseksi ravinnon kautta

Ratkaisu

  • ViaEsca valmennus toteutettiin ensin yhdessä johtoryhmässä ja hyvien tulosten perusteella mahdollistettiin kaikkien konsernin liiketoimintayksiköiden johtoryhmien osallistuminen valmennukseen
  • Kaikki johtoryhmät (6) toteuttivat oman valmennuksen itselleen sopivalla ajalla.

Tulokset

  • Tulokset ja henkilökohtaiset kokemukset ruokailutottumusten muutosten vaikutuksesta vakuutti johtoryhmät.
  • Yhteisöllisyys parani
  • 2019 aikana jalkautetaan muihin liiketoiminta yksiköihin

”Tämä projekti on tuonut työyhteisöön jotain myös yksityisyyden puolelta. Valmennus yhdisti kaikkia ja oli yhteistä juteltavaa. Myös eri divisioonien työntekijöiden välillä tapahtui paljon enemmän keskustelua ja kommunikointia ylipäätään. Eri johtajille uskallettiin jutella. Keittiöstä muodostui taukopaikka.” Kirsi-Marja Ura, viestintä ja henkilöstöjohtaja