Tietosuojaseloste


ViaEsca on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten ViaEsca kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. 

Rekisterinpitäjä

Via Esca Oy
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Y-tunnus: 2775211-4
Sähköposti: info@viaesca.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Tuomas Teinilä, tuomas@viaesca.com, +358 50 571 6626

Rekisterin nimi

ViaEsca asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (asiakassuhde). Rekisteriä käytetään ainoastaan ViaEscan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon ja palvelun toteuttamiseen. Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaasta kerätään muita henkilökohtaisia tietoja palvelun toteuttamista varten: sukupuoli, pituus, paino, asiakkaan oma arvio henkilökohtaisen aktiivisuuden määrästä.

Palvelun toteuttamisen yhteydessä asiakkaasta kerätään lisäksi palvelun toteuttamiseen liittyviä tietoja: nautittujen aterioiden kalorien määrä, liikunnan määrä ja kalorien kulutus, yöunen kesto ja unen laatu, painon kehitys, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää, kuten tilattava uutiskirje.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai ViaEscan palveluiden käytöstä. Yhteystiedot sekä muut henkilökohtaiset tiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä.

Muut palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot tallentuvat asiakkaan käyttäessä palvelua ja asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Olemme tehneet valittujen palvelun- ja tavarantoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn ViaEscan puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi sovellustuotanto, ohjelmistokehitys-, ylläpito-, verkkokauppa-alusta, chat, ruokakassien keräilyn ja logistiikka tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Käytettyjen ulkopuolisien palvenlutarjoajien tietoturvasta lisää seuraavissa artikkeleissa: 

- Verkkokauppa Shopify: https://www.shopify.com/legal/dpa

- Markkinoinnin automaatio Intercom: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy_information

- Analytiikka Google Analytics: https://policies.google.com/privacy

 Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä (mm. käyttäjätunnukset, salasanat), joilla suojaamme kaikkia tiedossamme olevia tietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
  2. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Evästeet

ViaEsca kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämisestä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle palveluita, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää ViaEscan verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.