Lisää tuottoa työhyvinvointiohjelmilla


Sijoitus henkilöstön hyvinvointiin tuo kymmenkertaisen ROI:n

Tutkimuksia, jotka osoittavat, että henkilöstön hyvinvointi-investointi kannattaa on tehty paljon kuten tämäkin työpaikan hyvinvointiohjelmiin liittyvä raportti. Samoin on myös tutkittu, miten tupakan polton lopettaminen, painoindeksin (BMI) muutos, ravitsevan ruuan syönti, uni ja liikunta vaikuttavat jaksamiseen ja terveyteen.

Jos halutaan lisätä hyvinvointia, se edellyttää aina käyttäytymisen muutosta. Muuten ei synny mitattavaa tulosta. Siksi hyvinvointia edistävien palveluiden tuottavuuden arvioinnissa kannattaa mitata, millä keinoilla saadaan henkilön käyttäytyminen muuttumaan pysyvästi mahdollisimman tehokkaasti. Esim. luento ruuasta harvoin johtaa pysyvään käyttäytymisen muutokseen tai liikuntaseteleiden jako kaikille ei saa ns. ”ei liikkujaa” liikkumaan jne.

 Henkilöstön hyvinvointi

Elämäntapamuutoksen onnistumisessa tärkeitä tekijöitä ovat motivaatio: oikea hetki, tukiverkosto ja valmennus. Valmennuksen pitää olla helposti integroitavissa normaaliin arkeen niin, että siitä tulee rutiini eli pysyvä toimintapa.

ViaEsca:n yritysryhmille tehtävällä valmennuksella olemme päässeet jopa yli 10 ROI:hin. Eli yrityksen investointi maksaa itsensä takaisin yli 10-kertaisesti. Laskennassa resurssi puolella olemme huomioineet, yrityksen henkilöstön työajan menetykset, sekä valmennuksen hinnan. Vastaavasti tulo puolella olemme huomioineet henkilöiden määrän, jotka ovat onnistuneet pudottaman painoa ja saavuttaneet pysyvän painonhallinnan.  Laskennassa olemme käyttäneet mittarina BMI:n muutosta. Yhden ihmisen muutos yli-/tai alipainoisesta normaalipainoiseksi tarkoittaa keskimäärin kolme (3) sairauspoissaolopäivää vähemmän vuodessa.

Sairauspoissaolopäivien vähentymisen päälle tulevat vielä muut positiiviset asiat, joita emme ole huomioineet laskennassa kuten, tasapainoisemmin ja ravintoarvoltaan paremmin syövien ihmisten energisyyden nousu ja sitä kautta työn tuottavuuden kasvu, sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvointikulttuurin vahvistuminen.

Miksi ViaEsca valmennus on niin tehokas? 1) Valmennusryhmiin osallistujat ovat vapaaehtoisia 2) Usein ihmiset maksavat osan kustannuksista itse, joka sitouttaa viemään valmennuksen loppuun 3) Kollegoiden tuki ja mahdollistamme myös puolisoiden osallistumisen 4) ViaEsca metodin tehokkuus 5) Valmennus on räätälöity yksilön tarpeiden mukaan, mutta sopii kaikille riippumatta lähtökohdista.

Kysy lisää!

Kirjoittaja: CEO Tuomas Teinilä

Lähteet: Health Affairs.org, Workplace Wellness Programs Can Generate Savings

ViaEscan omat asiakaskyselyt