Terveyshyötyjä ruuasta


Painonpudotuksella saadaan aikaan merkittävä terveysvaikutus

Yhteen suurimpaan kansanterveydelliseen ongelmaan voidaan vaikuttaa terveellisellä ruokavaliolla. Jo pienellä painonpudotuksella saadaan aikaan merkittävä terveysvaikutus.

Tuoreimmassa THL:n julkaisemassa FinTerveys-tutkimuksessa todettiin seuraavasti "Lihavuus on yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmista, ja se koskettaa kaikkia ikäluokkia. Koska laihduttaminen on vaikeaa, lihavuuden ehkäisy on tärkeää."

THL toteaa myös ”Jotta palvelutarpeen kasvua voidaan hillitä, tarvitaan kaikissa terveyspalveluissa annettavaa kannustusta terveyttä edistäviin valintoihin ja elintapamuutoksiin sekä näitä tukevaa terveyspolitiikkaa.”

Terveellinen ruokavalio

Aikuisten ruokailutottumukset ovat huonontuneet viimeisen kuuden vuoden aikana. "Kertyneiden liikakilojen karistaminen on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmaan puututaan. Jo 5–10 %:n pysyvällä painonpudotuksella saavutetaan merkittäviä terveyshyötyjä." Tutkitusti tiedetään, että painonhallinta on vaikeaa vain liikuntaa lisäämällä, siksi tarvitaan muutoksia myös ruokailutottumuksiin.

Yleensä vain 5% ihmisistä onnistuu ruokailutottumusten pysyvässä muutoksessa. ViaEscan avulla olemme saaneet nostettua onnistumisprosenttia 70%:iin. ViaEsca on vain yksi tapa tukea muutosta. Tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, kuten THL:n raportissa todetaan. "Ruokatottumusten epäedullista kehityssuuntaa ei ole saatu vuoteen 2017 mennessä taittumaan. Terveyttä edistävien ruokatottumusten yleistyminen väestötasolla edellyttää kotien, koulujen, ruokapalveluiden, kuluttajaviestinnän, elintarvikealan toimijoiden, median sekä ravitsemus- ja elintarvikepolitiikan laajaa yhteistyötä."

Kaikkien tulisikin antaa omalle keholle mahdollisuus kokea, miltä terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio tuntuu. Nyt se on helpompaa kuin koskaan. Lähde mukaan Muutosmatkalle!