Terveysdata jalostuu elintapamuutokseksi


Aktiivisuusdata tukee ruokailutottumusten muutosta - se yksin ei kuitenkaan muuta käyttäytymistä

Data on tehnyt tuloaan terveyden ja hyvinvoinnin alalle jo pitkään

 

 

 

 

 

ViaEsca palvelu

Data puhuttaa terveyden ja hyvinvoinnin alalla nyt paljon - teknologia onkin tehnyt sinne tuloaan jo pitkään, ja nyt uudet innovatiiviset hyvinvointiratkaisut tekevät tuloaan työterveyden piiriin.

Viime vuonna VTT ja Työterveyslaitos nostivat työterveyden ja teknologian ratkaisut pöydälle yhteistyöprojektissaan, jossa uusien innovaatioiden kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden alalle nähdään tarpeellisena yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvulle. Teknologiset ratkaisut siis ovat jatkuvan kehityksen alla, mutta niiden vaikuttavuuteen liittyy vieläkin monia kysymyksiä.

Muun muassa Ari Haukkala on kirjoittanut Lääkärilehteen artikkelin “Mihin oman terveyden mittaaminen johtaa?”, jossa hän toteaa seuraavaa: “Yhä useampi mittaa omaa terveyttään erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla. Kansanterveydellekin voi koitua hyötyä, mutta toisaalta tiedetään, että pelkkä palaute mittaustuloksista ei saa ihmisiä mullistamaan elintapojaan.” Samaa mittaamisen ja käyttäytymisen muutoksen yhdistämisen problematiikkaa pohtii myös Pauli Forma Työterveyslaitoksen blogissaan, jossa hän toteaa datan olevan vain dataa, jos sitä ei jalosteta tiedoksi.

Haukkala esittääkin tärkeän kysymyksen, kuinka rakennetaan sovelluksia, jotka innostaisivat ihmisiä pysyvämpään digitaalisten tukikeinojen käyttöön ja käyttäytymisen muutokseen. ViaEsca-ravintovalmennuksessa olemme pohtineet samaa, koska tiedämme, että vain pysyvä muutos on vaikuttavaa ja vain sillä on todellista vaikutusta terveyteen ja siten työterveyshuollon kustannuksiin.


Kuinka dataa hyödyntämällä saavutetaan todellista vaikuttavuutta

Aktiivisuusrannekkeiden kautta kerätyn tiedon avulla on jo lisätty arkiaktiivisuutta ja tehostettu liikuntasuorituksia, ja nyt tietoa hyödynnetään hyvinvoinnin tukemiseksi myös ravitsemuksessa.

Aktiivisuusranneke tarjoaa tietoa energiankulutuksesta, mutta oman kulutuksen tiedostaminen ei välttämättä vielä riitä ruokailukäyttäytymisen muutokseen vaan tueksi tarvitaan edelleen ohjausta terveellisen ruokavalion koostamiseen. Ihmisen täytyy itse oivaltaa tasapainoisen ruokailun perusteet, ja tässä datan ja applikaation yhdistelmä on ViaEscalla osoittautunut tehokkaaksi - 70 % käyttäjistä on muuttanut ruokailutottumuksiaan pysyvästi.

Onnistumista tukee tiedon jalostus ihmiselle relevanttiin muotoon – ravitsemussuositusten mukaiseksi, energiankulutuksen mukaan personoiduksi ateriasuunnitelmaksi, jonka avulla voi oppia käytännössä, kuinka koostaa ja valmistaa terveellisiä energiasisällöltään tasapainoisia aterioita ja ylläpitää tasaista ateriarytmiä.


Kuinka käyttäjä sitoutetaan digitaaliseen palveluun

Sovellusten ja teknologian avulla pysyviä elintapamuutoksia voidaan edistää tehokkaasti. Kysymyksen muutokseen sitoutumisesta ViaEsca on ratkaissut nojaamalla käyttäytymistieteelliseen teoriaan tottumusten muodostamisesta.

Oppimalla ripeästi pois aiemmista huonoista tottumuksista käyttäjä saa positiivisen kokemuksen, mikä motivoi jatkamaan muutosta. ViaEsca myös tukee uusien tottumusten viemisessä arkisiksi rutiineiksi, jotta hyvinvointi on vakaalla pohjalla automaattisesti tehtävien hyvien ruokavalintojen ansiosta.

Monista muista ruokailutottumusten parantamiseen tähtäävistä applikaatioista poiketen ViaEsca sitouttaa käyttäjän vahvasti pysyvän muutoksen ajatukseen, sovelluksen käyttöön ja muutoksen aloittamiseen kerralla.

Valmennusohjelmamme tähtää siihen, että ihminen itse oivaltaa arkisten ruokailun rutiiniensa merkityksen pitkäaikaiselle hyvinvoinnin ja terveyden rakentumiselle, siten terveyttä edistetään pysyvästi. Pysyvyys luo todellista vaikuttavuutta, ja siihen pyrimme, jotta yritykset saavat henkilöstön hyvinvointi- ja terveyspalveluihin panostamisesta todellista vastinetta.Kirjoittaja Aino Rautanen

Lähteet:

Työterveyslaitos ja VTT luovat Suomeen työterveyttä edistävän ekosysteemin 

Ari Haukkala, Lääkärilehti "Mihin oman terveyden mittaaminen johtaa?"

Pauli Forma, Työterveyslaitos "Data on vain dataa"


Pertti Mustajoen blogista voi lukea lisää siitä, miksi hyvien ruokailutottumusten rutiini on tärkeää.

Lisäksi Lääkärilehti Duodecimin artikkelista voi lukea, millaisin periaattein ViaEscakin pyrkii auttamaan painonhallinnassa.