Tuottavuus paranee, kun käyttäytyminen muuttuu!


Tuottavuus paranee, kun käyttäytyminen muuttuu.

 

Tutkimusten mukaan ennalta ehkäisevä terveydenhoito on noin kuusi kertaa kustannustehokkaampaa kuin sairauden hoito. Miksi siihen siis ei panosteta enempää? Sote-keskusteluissa on puhuttu vain vähän siitä, kuinka panostamalla ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon kokonaiskustannukset muuttuisivat ja toiminta tehostuisi.

Työterveyden hoidon pitäisi lain mukaan keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan, mutta Työterveyslaitoksen professori Guy Ahosen mukaan tämänhetkisessä käytännössä sairauden hoito korostuu ennaltaehkäisevän toiminnan sijasta. Tiedetään, että sairauksien hoito on tehottomampaa kuin ennaltaehkäisevä toiminta. Silti siihen ei panosteta eikä asiaa nosteta edes julkiseen keskusteluun. Jälleen tulee mieleen kysymys: miksi ei?

Olen viimeisen viiden vuoden aikana keskustellut usean yrityksen ylimmän johdon kanssa, ennen kaikkea HR-johtajien kanssa. Olen kohdannut yrityksiä ja ihmisiä, jotka ovat jo sisäistäneet sen, että panostaminen henkilöstön hyvinvointiin kannattaa. Ikävä kyllä useammin vastaan on kuitenkin tullut yrityksiä, joissa panostus on ollut vähäistä ja tyypillinen vastaus on: ”Kyllä henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, siksi olemme antaneet liikuntaseteleitä.”. Ja näin asia on kuitattu. Jos olen kysellyt mitä vaikutusta näillä panostuksilla on ollut, vastausta ei joko tiedetä tai todetaan: ”Ne, jotka muutenkin liikkuvat, käyttävät seteleitä, mutta niille, joiden pitäisi liikkua, vaikutusta ei ole, koska seteleitä ei käytetä.”

Yrityksissä, joissa henkilöstö nähdään kuluerän sijaan tuotannon vauhdittajina, etsitään jatkuvasti uusia parempia keinoja parantaa henkilöstön hyvinvointia, koska sen tiedetään parantavan tuottavuutta. Tuottavuus tulee viiveellä, siksi eri toimenpiteiden arvioiminen tuottavuuden vaikuttavuuden suhteen on vaikeaa tai aikaa vievää. Sen vuoksi vaikuttavuutta tulisi mitata toisin. Kun tiedetään, että hyvinvointi ja sitä kautta tuottavuus eivät muutu, jos ihmisten käyttäytyminen ei muutu, kannattaakin mitata käyttäytymisen muutosta suhteessa panostukseen.

Jos olet kiinnostunut henkilöstösi hyvinvoinnin parantamisesta, ota yhteyttä. Katsotaan yhdessä, kuinka te voisitte ruokailutottumusten muutoksella ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa työn tuottavuutta. Me hoidamme muutosvalmennuksen, sinä maksat vain tuloksista.

Kirjoittaja Tuomas Teinilä, toimitusjohtaja ViaEsca 

Ota yhteyttä tai lataa Via Escan näkemys, kuinka ja miksi ruokailutottumusten muutos parantaa hyvinvointia: https://viaesca.com/pages/whitepaper