Työyhteisön hyvinvointikulttuuri


Työyhteisön tuki elintapamuutosten
toteuttamisessa on alihyödynnetty

Työyhteisöissä on voimaa – myös elintapamuutosten toteuttamisessa. Terveellisten elintapojen kautta voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja työpaikan hyvinvointikulttuuria, sekä toisaalta yhteisöllisyys voi tukea terveellisiä elintapoja. Yhdenkin ihmisen tai työyhteisön positiivinen muutos voi edistää laajankin joukon terveyttä.

Juuri työyhteisöissä yksi ihminen voi vaikuttaa suuresti koko ryhmään, ja toisaalta yhteisö voi parhaimmillaan tukea jäseniään elämän muuttuvissa tilanteissa. Positiivinen yhteisöllisyys onkin yksi työnantajan valttikorteista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa.Elintapojen parantamisen mahdollisuus työpaikoilla on huomioitu muun muassa Työterveyslaitoksen Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla -konsortiohankkeessa:

”Vietämme vuosittain noin 1600 tuntia työpaikalla tai työssä ja muutoksen teossa työkaverilta voi saada merkittävästi tukea, kannustusta ja esimerkkejä toimivista tavoista, mikä onnistuu ja miten. -- työyhteisö on sosiaalisena ympäristönä alihyödynnetty mahdollisuus terveellisten elintapojen edistämisessä.”

 "Kyllä sitä kysytään, mistä tuut ja mihin meet, vaan eipä kysytä, millon oot syyä saanu." - Suomalainen sananparsi

 

Kuinka työyhteisö tukee terveellisiä elintapoja ja kuinka terveellisiin elintapoihin panostamalla voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä?

Terveyden edistäminen työpaikalla on yhteistyötä! Ruokailun kautta tuetaan niin työyhteisön fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Yhdistämällä terveelliset ruokailutottumukset ja sosiaalinen kanssakäyminen saadaan yhteisöllisyyttä sekä jaksamista tukevat ruokailutottumukset koko porukalle.

Hyvinvointikulttuuri. Puhutaan ravitsemuksesta asiaa, ja viedään oppi käytäntöön.

Työpaikan hyvinvointikulttuuri lähtee siitä, kuinka asioihin työyhteisössä suhtaudutaan. Kuinka teidän työyhteisössänne puhutaan ruokailusta? Millaisia uskomuksia terveellisestä ruoasta liikkuu? Toteutuuko tieto tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta käytännössä? Tee tekoja, jotka muuttavat käyttäytymistä pysyvästi ja muovaavat yhteisön ruokailutottumuksia kohti terveellistä elintapaa. Palautumista ja terveyttä voi edistää jo työpäivän aikaisilla riittävillä lounas- ja välipalatauoilla.

Motivaatio ja tuki muutoksessa – onnistumisten jakaminen lähentää ihmisiä.

Työyhteisön tuesta ja yhteisestä innostuksesta saa potkua muutoksen tekemiseen ja ylläpitoon. Itsensä haastaminen uuden oppimiseen on antoisampaa, kun omat oivallukset voi jakaa työtovereiden kanssa. Samalla myös jaettu tietous vahvistaa ja nopeuttaa oivalluksia ruoan vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Jaksaminen ja terveys myös luovat hyvää henkeä. Mieli ja keho vireänä, jaksaa työyhteisössäkin toimia muut huomioiden.

Positiivinen ryhmäpaine kannustaa terveellisempiin valintoihin.

Kun työpaikalla on sovittu yhteiset aikataulut muun muassa välipaloille ja lounaalle, on jokaisen helppoa ottaa aikaa ruokailuun. Myös kun yhteiset periaatteet ruoan terveellisyydelle ovat olemassa, lounaspaikkojen valinta suuntautuu helpommin näitä periaatteita tukevien aterioiden pariin.

Ruoka yhdistää ihmisiä – terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä samassa paketissa.

Yhteisillä ruokahetkillä edistetään työyhteisön sisäisten ryhmien kanssakäymistä ja sosiaalisia suhteita. Ruoka on yhdistävä puheenaihe, joka ylittää työn ja vapaa-ajan rajan – välipalaa yhteisestä jääkaapista noutaessa syntyy mahdollisuus tutustua työtovereihin paremmin. Luo ruoan avulla työyhteisö, johon on aidosti helppoa ja mukavaa toivottaa tervetulleiksi myös uudet työtoverit.

 

Via Esca tarjoaa tukea terveyden tukemiseen työyhteisöissä. On tärkeää, että työnantajilla on käytössään työkaluja, joiden avulla innostaa koko työyhteisö yhteiseen muutokseen parempien elintapojen saavuttamiseksi!

Katso lisää:
www.viaesca.com/pages/yrityksille

 
Kirjoittaja: Aino Rautanen