Ennaltaehkäisevä työterveystoiminta tulee, oletko valmis?


Kuinka suomalaisten ravitsemuksen haasteisiin voidaan vastata yrityksissä?

Kuka tarttuu edelläkävijänä toimeen elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä? Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa niin henkilökohtaiseen hyvinvointiin, kansanterveyteen kuin myös työn tuottavuuteen. Työnantajien olisi aika kiinnostua henkilöstönsä ruokakassien sisällöstä. Säästä rahaa ennaltaehkäisemällä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elintapasairauksien ennaltaehkäisy työterveydessä puhuttaa

Elintapasairaudet ja niille altistavat huonot ruokailutottumukset sekä lihavuus ovat kansanravitsemuksen ja työterveyden tämän hetken kuumia puheenaiheita. Alkuvuodesta julkaistu FinTerveys 2017 -tutkimus osoitti, että erityisesti työikäisten ravitsemuksen laatu ja terveys ovat rempallaan. Sairauksien hoito aiheuttaa suuria kustannuksia ja myös heikentää ihmisten elämänlaatua.

Muun muassa Työterveyslaitos ja Kela ovat jo ryhtyneet toimiin, jotta työterveyshuollon painopiste saataisi siirrettyä sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn.

Tämä on erinomainen uutinen varhaiseen puuttumisen vaiheessa toimiville terveys- ja hyvinvointipalveluille, jotka tulevat olemaan entistä paremmin hyödynnettävissä työterveyden toiminnassa.

Millaisin keinoin muutoksiin työpaikoilla?  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansanterveyspäivän teemaksi oli nostettu tänä vuonna ”Elintavat ja ennaltaehkäisy keskiöön terveydenhuollossa”. Puheenvuoroja oli ravinnosta ja lihavuudesta useita. Näistä teemoista kiinnostuneina seurasimme puheenvuoroja kiinnostuneina.

THL:n tutkimuspäällikkö Liisa Valstan puheenvuoro väestön keskeisistä ravitsemushaasteista kiinnitti erityisesti huomion erinomaisilla kysymyksillään, kuten: Miten terveydenhuollossa voidaan huomioida suomalaisten keskeiset ravitsemushaasteet? Millä keinoin ravitsemusta voidaan yrittää parantaa?

Valsta nimesi keinoiksi joukkoruokailun saavutettavuuden parantamisen ja ravitsemuksellisen laadun takaamisen sekä kuluttajien ohjaamisen pakkausmerkintöihin ja tarjontaan vaikuttamalla.

Vaikka Valsta sinänsä ei ottanut kantaa työterveyteen, heräsi meissä ViaEscalla ajatuksia ravitsemuksen parantamisen keinoista työterveyden saralla. Molemmat edellä mainitut ovat varsin hyviä keinoja, mutta näiden lisäksi täytyy pyrkiä myös ruokailutottumusten hyvinvointi- ja terveysmerkitysten ymmärryksen lisäämiseen ja siten yksilöiden ruokavalintojen muutokseen.

Tätä asiaa yritykset voivat tukea työterveys ja -hyvinvointihankkeillaan, joukkoruokailun lisäksi. Kuten Valsta puheenvuorossaan totesi, suosituksia noudatetaan todennäköisemmin työpaikkaruokaloissa kuin kodeissa, missä suositusvastainen ilmapiiri vaikeuttaa instituutioiden ravitsemusviestintää kuluttajille. Lähestymällä asiaa yritysten kautta, voitaisi ruokailutottumusten muutokseen luoda helpommin positiivisen yhteisöllisyyden tuntu vastustuksen sijaan.

Rohkeita uusia keinoja sairauksien ennaltaehkäisyä helpottamaan

Me ViaEscalla ajattelemme, että hyvällä työkykyjohtamisella elintapoja voidaan parantaa myös työpaikan ulkopuolella. Kuten Terveyttä työpaikoille -suosituksessa todetaan, on työpaikka sosiaalisena ympäristönä alihyödynnetty elintapojen parantamisessa. Samaan päämäärään tähtäävän ryhmän yhteisöllisyys tukee elintapamuutosta, myös työpaikan ulkopuolella.

ViaEsca-ravintovalmennuksella olemme saaneet huomattavan hyviä tuloksia ravitsemuksen paranemisesta ja elintapasairauksiin altistavan lihavuuskehityksen pysäyttämisestä yritysten ryhmävalmennuksessa. Lue esimerkiksi rakennusyhtiö EKE:n tuloksistamme, missä kohderyhmänä olivat juuri eniten ravitsemushaasteista kärsivä ryhmä - työikäiset miehet.

”Yhdessä tekeminen äijäporukassa  oli kivaa eikä elämäntapamuutos olisi onnistunut ilman työkavereiden tsemppaamista.”

ViaEsca auttaa alkuun suositusten mukaisen ruokavalion opettelussa ja tukemalla uusien ruokailutottumusten viemistä rutiineiksi. Haluamme, että ihminen oivaltaa ohjelmamme aikana toistuvien terveellisten ruokavalintojen merkityksen omalle terveydelleen ja hyvinvoinnilleen, mikä motivoi muutoksen pysyvyyteen. Vain pysyvä muutos on vaikuttavaa, ja vain sillä on todellista arvoa.

Arvoa ruokailutottumusten muutos tuo yrityksille sairauksien hoidon kulujen sekä työkyvyttömyyden kustannusten laskuna. Myös kansanterveyden parantamiseen pyrkiminen voi olla osa yrityksen vastuullista toimintaa.

Ole vastuullinen ja työkykyjohtamisessa edelläkäyvä työnantaja, ja pidä huolta henkilöstöstä ennaltaehkäisemällä ravitsemukseen liittyvät elintapasairaudet. Tutustu yritysvalmennukseemme täällä, ja lataa whitepaper, josta voit oppia lisää ravinnon vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Kirjoittaja: Aino Rautanen

Lue lisää työyhteisön hyvinvointikulttuurista.